Nyeste nummer

Juni 2019 Indhold

 

Kære Læsere 

Vor Frue af Zapopan

Den hellige Bonifatius

Frygt ikke!

Scala Sancta

Smukke Kaukasus - del III

Bønnens Apostolat fylder 175 år

Kateketernes dag. Pavens prædiken

Paven tillader valfarter til Medjugorje

Budskaberne fra Medjugorje

Kristi kors i Roskilde

Pavens intentioner

Årets valfarter og andet

Bøn til vor Frue af Zapopan


     Se nedenfor stregen.

 

Bøn til vor Frue af Zapopan


Oh, Guds Moder fra Zapopan, min dronning.
Jeg bønfalder dig om at hvis der på denne dag, i denne nat

går dom over mig, at den må blive tilbagekaldt af din forbøn

for den guddommelige majestæt; Fader, Søn og Helligånd.
Åh, evangeliseringens stjerne, Fredsstifter og General,

lad mig på din forbøn vokse i troen, lad min sjæl blive hellig

og lad mig bringe kærlighed, fred og evangeliets glæde

til dem, der omgiver mig.
Hvis det er til mit bedste, så skænk mig det,

jeg beder om i dag ...
Giv mig din velsignelse og led mig ad den rette vej

til Jesus, din guddommelige Søn.
Amen.