Forside

AVE MARIAS FORMÅL M.V.

 

Ave Maria er et katolsk tidsskrift og har til formål at styrke troen og det åndelige liv i Jesus Kristus ved at søge inspiration i Bibelen og Kirkens Tradition, især i Pavens taler og budskaber, Maria - Kirkens Moder, helgeners liv og bønslivet. Ave Maria får læst messe to gange om året for sine læsere, såvel levende som afdøde, og læserne opfordres til en gang om dagen at bede et led af rosenkransen for og med hinanden.

 

Bladet søger ikke at foregribe nogen kirkelig afgørelse.

 

Abonnemement og kontakt: mail@ave-maria.dk


Læs mere på vores blog. Ave Maria 


Eftertryk tilladt med kildeangivelse.